Beton, kruszywo dla Twojej inwestycji ...
E-mail
biuro@i-bet.com.pl
Telefon
605 20 50 61
iBet sp. z o.o.
ul.Przemysłowa 9
84-240 Reda
Projekty UE

Szanowni Państwo,

Niezwykle miło nam poinformować, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu pn. Dywersyfikacja oferty IBET Sp. z o.o. z Redy w wyniku wprowadzenia nowego rodzaju masy betonowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu nabyliśmy mobilny węzeł betoniarski, który przyczynił się do dalszego, prężnego rozwoju naszego przedsiębiorstwa i pozwolił wprowadzić do obrotu nowej klasy beton samozagęszczalny – SCC.

Innowacyjna technologia produkcji prekursorskich produktów dla przemysłu betonowego ze żwirów i piasków płukanych

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Cele projektu:

Celem projektu jest znaczące podniesienie konkurencyjności Ibet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych technologii wytwórczych.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania udoskonalonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów – ciepłych mieszanek ze żwirów i piasków płukanych.

Efekty realizacji projektu:

 1. Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.
 2. Wdrożenie do produkcji 1 grupy udoskonalonych produktów, jakim są ciepłe mieszanki, charakteryzujące się wysokimi właściwościami i parametrami technicznymi.
 3. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
 4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
 5. Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
 6. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
 7. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

Kwota kwalifikowalna projektu: 7 949 500,00 zł
Kwota dofinasowania: 4 372 225,00 zł

Autorski projekt produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu budowlanego.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Cele projektu:

Celem projektu jest znaczące podniesienie konkurencyjności Ibet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych technologii wytwórczych.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania udoskonalonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów – ciepłych wyrobów dla budownictwa (wylewki, nadproża, płyty architektoniczne) charakteryzujące się dużą wytrzymałością na ściskanie, dużą ognioodpornością oraz znacznie lepszymi parametrami przepuszczalności ciepła.

Efekty realizacji projektu:

 1. Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.
 2. Wdrożenie do produkcji 1 grupy udoskonalonych produktów, jakim są ciepłe produkty dla budownictwa, charakteryzujące się wysokimi właściwościami i parametrami technicznymi.
 3. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
 4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
 5. Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
 6. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
 7. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

Kwota kwalifikowalna projektu: 10 105 000,00 zł
Kwota dofinasowania: 5 557 750,00 zł

Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania innowacyjnych drobnowymiarowych wyrobów betonowo-polimerowych wykonanych w technologii wibroprasowania.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Wsparcie otoczenia potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Cele projektu:

zakup usługi polegającej na wykonaniu prac badawczych w zakresie opracowania i przetestowania w warunkach rzeczywistych drobnowymiarowych wyrobów betonowo-geopolimerowych wykonanych w technologii wibroprasowania.

Efekty realizacji projektu:

W wyniku projektu zostanie opracowany znacząco udoskonalony produkt jakim będą drobnowymiarowe wyroby betonowo-geopolimerowe (kostka brukowa, płyty betonowe, krawężniki betonowe) oraz technologia ich produkcji w metodzie wibroprasowania.

Kwota kwalifikowalna projektu: 258 514,96 zł
Kwota dofinasowania: 219 737,68 zł

Technologia wytwarzania betonu na bazie bezskurczowych kompozytów cementowych z monofilamentowymi włóknami bazaltowymi.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2
KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Cele projektu:

Celem projektu jest znaczące podniesienie konkurencyjności Ibet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych technologii wytwórczych. Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów: beton na bazie bezskurczowych kompozytów cementowych z monofilamentowymi włóknami polimerowo- bazaltowymi. Realizacja projektu przez firmę IBET i wprowadzenie nowego produktu i technologii jego wytwarzania pozwoli na zastosowanie kompozytowego zbrojenia rozproszonego w postaci włókien polimerowo-bazaltowych w posadzkach przemysłowych.

Efekty realizacji projektu:

 1. Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.
 2. Wdrożenie do produkcji 1 grupy udoskonalonych produktów, jakim beton na bazie bezskurczowych kompozytów cementowych z monofilamentowymi włóknami polimerowo bazaltowymi, charakteryzujący się wysokimi właściwościami i parametrami technicznymi.
 3. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
 4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
 5. Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
 6. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
 7. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

Kwota kwalifikowalna projektu: 8 700 000,00 zł
Kwota dofinasowania: 4 785 000,00 zł