Beton, kruszywo dla Twojej inwestycji ...
E-mail
biuro@i-bet.com.pl
Telefon
605 20 50 61
iBet sp. z o.o.
ul.Przemysłowa 9
84-240 Reda
Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne dzielimy według następujących trzech kryteriów:

1. Ze względu na rodzaj surowca skalnego i sposób uzyskania:
 • kruszywa niekruszone, wydobywane jako gotowe do wykorzystania (np. piasek rzeczny, pospółka) lub poddawane płukaniu i frakcjonowaniu w celu usunięcia pyłów i cząstek organicznych oraz uzyskania kruszywa o określonej wielkości ziaren;
 • kruszywa łamane, uzyskane przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych: granitów, sjenitów, dolomitów, wapieni, marmurów, piaskowców, w wyniku czego uzyskuje się kruszywa o różnej granulacji w formie mączki, tłucznia, kamienia łamanego, grysu, mieszanki kruszyw frakcjonowanych lub niefrakcjonowanych;
Piasek to kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 3 mm. Piasek płukany 0-2 mm. Piasek siany 0-2 mm / 0-3 mm.
Żwir to kruszywo naturalne o wielkości ziaren 2-63 mm.
Pospółka jest kruszywem naturalnym pozyskiwanym bezpośrednio z wyrobisk, stanowiącym naturalną mieszaninę piasku oraz żwiru o wielkości ziaren do 16 mm.
Otoczaki to kruszywo naturalne o wielkości ziaren 63-250 mm.

Oferta kruszyw mineralnych:
Piasek płukany: 0-2 mm.
Piasek siany: 0-2 mm, 0-3 mm.
Żwiry płukane: 2-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 2-40 mm.
Kamień: 2-150 mm, 50-150 mm.
Podbudowa: 0-31,5 mm.

Piasek
Żwiry płukane
Kamień
Podbudowa
Mieszanki ciepłe
Ciepła mieszanka ze żwirów i piasków płukanych znajdująca zastosowanie w wylewkach, nadprożach i płytach betonu architektonicznego.
Ciepłe wylewki, ciepłe nadproża, płyty betonu architektonicznego.

Mieszanka:
 • 0-2 mm siany C
 • 0-3 mm siany C
 • 0-2 mm płukany C
 • 0-8 mm C
 • 0-16 mm C
 • 2-8 mm C
 • 2-40 mm C
 • 2-150 mm C
 • 8-16 mm C
 • 16-32 mm C
 • 50-150 mm C

C – oznacza mieszanka ciepła.

Mieszanka ciepła
Betony
Beton zwykły zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-B-03264:2002 :
 • Klas B7,5, B10, B12,5, B15, B17,5, B20, B25, B30, B35, B37
 • Pełny zakres konsystencji normowych : od K-1 (wilgotna) do K-4 (ciekła)
Beton zwykły zgodnie z PN-EN 206-1:2003 :
 • Klas wytrzymałości C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37
 • Pełny zakres konsystencji normowych : od S1 do S4, od F1 do F6
Beton SCC (SELF-COMPACTING CONCRETE) – mieszanka betonowa niewymagająca w trakcie układania zagęszczania manualnego (wibratorów) chrakteryzująca się bardzo dużym upłynnieniem, urabialnością, zdolnością do odpowietrzania oraz :
 • podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 o wytrzymałości na ściskanie R28 0,5 ÷1,5, 1,5÷2,5 oraz 2,5÷5,0 MPa
 • podbudowy z chudego betonu zgodnie z PN-S-96013:1997 o wytrzymałości na ściskanie R28 6,0 ÷9,0 MPa
 • podbudowy z betonu cementowego zgodnie z PN-S-96014:1997 o wytrzymałości odpowiadającej klasie B15
Beton ciepły NOWOŚĆ

Dzięki półpłynnej formie ciepłego betonu można go zastosować w każdych warunkach i zawsze mieć pewność, że powłoka będzie solidna i odpowiednio stabilna i wytrzymała na długi okres użytkowania budynku.

Opracowane rozwiązanie pozwala w większym stopniu wytworzyć szczelną o znacznie słabiej przepuszczalna warstwę izolacyjną, dzięki czemu promieniowane ciepło z ogrzewania podłogowego będzie odbijane od warstwy ciepłego betonu i kierowane z powrotem w górę.

Szacuje się, że średnio od 10 do 15% ciepła zostaje utracone poprzez jego „uciekanie” przez grunt. Biorąc średni koszt ogrzania budynku jednorodzinnego jako 3 000 – 4 000 PLN na sezon, zastosowanie ciepłego betonu powinno dać realną oszczędność w wysokości 5 – 7%, co przekłada się na niższe koszty użytkowania budynku w skali roku w kwocie minimum 150 – 300 pln na sezon.

 • Klas wytrzymałości C8/10 C, C12/15 C, C16/20 C, C20/25 C, C25/30 C, C30/37 C
 • Pełny zakres konsystencji normowych : od S1 do S4, od F1 do F6

C – oznacza beton ciepły.


Beton z włóknem bazaltowym NOWOŚĆ

Dzięki zastosowaniu włókna polimerowo-bazaltowego produkowane elementy będą się charakteryzować m.in. ograniczonym skurczem, odpornością na oddziaływanie środowiska zewnętrznego. Zbrojenie rozproszone może stanowić znakomitą alternatywę dla siatki zbrojeniowej. Większa przyczepność włókna do matrycy cementowej przyczynia się do poprawy parametrów betonu, takich jak wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, ograniczenie odkształceń skurczowych.

Produkt ten może być także zastosowany w przęsłach obiektów mostowych, fundamentach konstrukcji przemysłowych, obiektach budowlanych typu offshore, nawierzchniach drogowych o dużym natężeniu ruchu, żerdziach i słupach trakcji elektrycznej, konstrukcji barier energochłonnych, konstrukcjach stropów i podłóg podziemnych kondygnacji magazynów i garaży, obiektach znajdujących się na terenach sejsmicznych i górniczych, elementach budownictwa wodnego, obudowach tuneli, naprawach i rekonstrukcjach elementów betonowych i żelbetowych oraz prefabrykowanych elementach cienkościennych.

 • Klas wytrzymałości C8/10 B, C12/15 B, C16/20 B, C20/25 B, C25/30 B, C30/37 B
 • Pełny zakres konsystencji normowych : od S1 do S4, od F1 do F6
B – zawiera włókna polimerowo-bazaltowe.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Zadzwoń Wyslij e-mail