Beton, kruszywo dla Twojej inwestycji ...
 

OfertaBeton zwykły zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-B-03264:2002 :
  • Klas B7,5, B10, B12,5, B15, B17,5, B20, B25, B30, B35, B37
  • Pełny zakres konsystencji normowych : od K-1 (wilgotna) do K-4 (ciekła)
Beton zwykły zgodnie z PN-EN 206-1:2003 :
  • Klas wytrzymałości C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37
  • Pełny zakres konsystencji normowych : od S1 do S4, od F1 do F6
Beton SCC (SELF-COMPACTING CONCRETE)-mieszanka betonowa niewymagająca w trakcie układania zagęszczania manualnego (wibratorów) chrakteryzująca się bardzo dużym upłynnieniem, urabialnością oraz zdolnością do odpowietrzania.

oraz :
  • podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 o wytrzymałości na ściskanie R28 0,5 ÷1,5, 1,5÷2,5 oraz 2,5÷5,0 MPa
  • podbudowy z chudego betonu zgodnie z PN-S-96013:1997 o wytrzymałości na ściskanie R28 6,0 ÷9,0 MPa
  • podbudowy z betonu cementowego zgodnie z PN-S-96014:1997 o wytrzymałości odpowiadającej klasie B15

Nowe produkty
- ciepłe wylewki, ciepłe nadproża, płyty betonu architektonicznego