Beton, kruszywo dla Twojej inwestycji ...
 

Projekty UE

 

 

Szanowni Państwo,

Niezwykle miło nam poinformować, iż z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu pn. Dywersyfikacja oferty IBET Sp. z o.o. z Redy w wyniku wprowadzenia nowego rodzaju masy betonowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu nabyliśmy mobilny węzeł betoniarski, który przyczynił się do dalszego, prężnego rozwoju naszego przedsiębiorstwa i pozwolił wprowadzić do obrotu nowej klasy beton samozagęszczalny – SCC.

 

 

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoInnowacyjna technologia produkcji prekursorskich produktów dla przemysłu betonowego ze żwirów i piasków płukanych

 PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

 

Cele projektu:

Celem projektu jest znaczące podniesienie konkurencyjności Ibet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych technologii wytwórczych.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania udoskonalonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów – ciepłych mieszanek ze żwirów i piasków płukanych.

 Efekty realizacji projektu:

 

1)      Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.

2)      Wdrożenie do produkcji 1 grupy udoskonalonych produktów, jakim są ciepłe mieszanki, charakteryzujące się wysokimi właściwościami i parametrami technicznymi.

3)      Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.

4)      Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).

5)      Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.

6)      Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

7)      Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

 Kwota kwalifikowalna projektu: 8.000.000,00 zł

 Kwota dofinasowania: 4.400.000,00 złAutorski projekt produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu budowlanego.

 

PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

 

PODDZIAŁANIE 3.2.2

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

 

Cele projektu:

Celem projektu jest znaczące podniesienie konkurencyjności Ibet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych technologii wytwórczych.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania udoskonalonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów – ciepłych wyrobów dla budownictwa (wylewki, nadproża, płyty architektoniczne) charakteryzujące się dużą wytrzymałością na ściskanie, dużą ognioodpornością oraz znacznie lepszymi parametrami przepuszczalności ciepła.

 

 

 

Efekty realizacji projektu: 

1)      Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.

2)      Wdrożenie do produkcji 1 grupy udoskonalonych produktów, jakim są ciepłe produkty dla budownictwa, charakteryzujące się wysokimi właściwościami i parametrami technicznymi.

3)      Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.

4)      Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).

5)      Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.

6)      Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

7)      Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

 

Kwota kwalifikowalna projektu: 10 105 000,00 zł

 

Kwota dofinasowania: 5 557 750,00 zł

Wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania innowacyjnych drobnowymiarowych wyrobów betonowo-polimerowych wykonanych w technologii wibroprasowania. 

 

PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

 

Wsparcie otoczenia potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

 

Cele projektu:

zakup usługi polegającej na wykonaniu prac badawczych w zakresie opracowania i przetestowania w warunkach rzeczywistych drobnowymiarowych wyrobów betonowo-geopolimerowych wykonanych w technologii wibroprasowania.  

 

 

Efekty realizacji projektu:

 

W wyniku projektu zostanie opracowany znacząco udoskonalony produkt jakim będą drobnowymiarowe wyroby betonowo-geopolimerowe (kostka brukowa, płyty betonowe, krawężniki betonowe) oraz technologia ich produkcji w metodzie wibroprasowania.  

 

Kwota kwalifikowalna projektu: 258 514,96 zł

 

Kwota dofinasowania: 219 737,68 zł