Beton, kruszywo dla Twojej inwestycji ...
 

INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCÓW - 27 września 2017 r.

27-09-2017
INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCÓW - 27 września 2017 r.

 

POSTĘPOWANIE NR 1/23/08/2017 Z DNIA 23 SIERPNIA 2017 R.

 W związku z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa Ibet Sp. z o o. w oparciu o „Autorski projekt produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu budowlanego", realizowany w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt nr: POIR. 03.02.02-00-945/16, Ibet Sp. z o o. uprzejmie informuję o zakończeniu postępowania ofertowego nr 1/23/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. na zakup:

 

  1. 1.      Mobilnej  wytwórnia betonu  – 1 szt. wraz z dostawą i uruchomieniem,
  2. 2.      Recyklera betonu  – 1 szt. wraz z dostawą i uruchomieniem,
  3. 3.      Systemu cieplnego  – 1 szt. wraz z dostawą i uruchomieniem.

 

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta wystawiona przez BZT Olsztynek Sp. z o.o. siedzibą w Olsztynku, ul. Towarowa 13, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 1/23/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

POSTĘPOWANIE NR 2/23/08/2017 Z DNIA 23 SIERPNIA 2017 R.

W związku z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa Ibet Sp. z o o. w oparciu o „Autorski projekt produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu budowlanego", realizowany w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt nr: POIR. 03.02.02-00-945/16, Ibet Sp. z o o. uprzejmie informuję o zakończeniu postępowania ofertowego nr 2/23/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. na zakup:

 

Wozidła przegubowego   – 1 szt. wraz z dostawą i uruchomieniem.

 

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta wystawiona przez Volvo Maszyny Budowlane Sp. z o.o. siedzibą w Młochowie, Aleja Katowicka 215, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 2/23/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

POSTĘPOWANIE NR 3/23/08/2017 Z DNIA 23 SIERPNIA 2017 R

 W związku z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa Ibet Sp. z o o. w oparciu o „Autorski projekt produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu budowlanego", realizowany w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt nr: POIR. 03.02.02-00-945/16, Ibet Sp. z o o. uprzejmie informuję o zakończeniu postępowania ofertowego nr 3/23/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. na zakup:

 

Ładowarki kołowej – 1 szt. wraz z dostawą i uruchomieniem.

 

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta wystawiona przez Volvo Maszyny Budowlane Sp. z o.o. siedzibą w Młochowie, Aleja Katowicka 215, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 3/23/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

POSTĘPOWANIE NR 4/23/08/2017 Z DNIA 23 SIERPNIA 2017 R

W związku z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa Ibet Sp. z o o. w oparciu o „Autorski projekt produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu budowlanego", realizowany w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt nr: POIR. 03.02.02-00-945/16, Ibet Sp. z o o. uprzejmie informuję o zakończeniu postępowania ofertowego nr 4/23/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. na zakup:

 

Semi-mobilnego zakładu rozdrabniająco mieszającego

– 1 szt. wraz z dostawą i uruchomieniem

 

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta wystawiona przez BZT Olsztynek Sp. z o.o. siedzibą w Olsztynku, ul. Towarowa 13, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 4/23/08/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.