Beton, kruszywo dla Twojej inwestycji ...
 

Ogłoszenie wyboru ofert POIR

23-12-2016
Ogłoszenie wyboru ofert POIR z dnia 21.11.2016

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym nr 1/21/11/2016 ogłoszonym w dniu 21 listopada 2016 r. dotyczącym zakupu linii technologicznej niezbędnej do wdrożenia „Innowacyjnej technologii produkcji prekursorskich produktów dla przemysłu betonowego ze żwirów i piasków płukanych” finansowanej ze środków Działania 3.2.2 Kredyt na Innowacje technologiczne POIR nr projektu POIR.03.02.02-00-0462/16, uprzejmie informujemy, iż wybrana została oferta firmy

BZT Olsztynek Sp z o.o.

ul. Towarowa 13

11-015 Olsztynek

jako najkorzystniejsza biorąc po uwagę kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym nr 2/21/11/2016 ogłoszonym w dniu 21 listopada 2016 r. dotyczącym zakupu mobilnego przesiewacza na sucho klasy 37 ton niezbędnego do wdrożenia „Innowacyjnej technologii produkcji prekursorskich produktów dla przemysłu betonowego ze żwirów i piasków płukanych” finansowanej ze środków Działania 3.2.2 Kredyt na Innowacje technologiczne POIR nr projektu POIR.03.02.02-00-0462/16, uprzejmie informujemy, iż wybrana została oferta firmy

POWERS Maszyny Sp. z o.o.

ul. Poznańska 9,

61-160 Czapury

jako najkorzystniejsza biorąc po uwagę kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym nr 3/21/11/2016 ogłoszonym w dniu 21 listopada 2016 r. dotyczącym zakupu koparki gąsienicowej niezbędnej do wdrożenia „Innowacyjnej technologii produkcji prekursorskich produktów dla przemysłu betonowego ze żwirów i piasków płukanych” finansowanej ze środków Działania 3.2.2 Kredyt na Innowacje technologiczne POIR nr projektu POIR.03.02.02-00-0462/16, uprzejmie informujemy, iż wybrana została oferta firmy

Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.

Aleja Katowicka 215

05-831 Młochów  

jako najkorzystniejsza biorąc po uwagę kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.